W gabinetach podologicznych możemy skorzystać z szerokiej gamy specjalistycznych zabiegów na stopy. Przeprowadzane są one przez wykwalifikowanych, doświadczonych specjalistów z użyciem specjalnych narzędzi oraz w sterylnych warunkach.

 Zabiegi podologiczne pozwalają na poprawę wyglądu stóp oraz komfortu chodzenia. To nie tylko sam pedicure, ale również zabiegi specjalistyczne, na przykład leczenie wrastających paznokci, pękających pięt, usuwanie zmian skórnych jak odciski, kurzajki, leczenie grzybicy paznokci i stóp.

Gdy wobec tego mamy problemy ze stopami, warto udać się do podologa. Tam będziemy mogli skorzystać z profesjonalnej pomocy. Uzyskamy znacznie lepsze rezultaty niż w domu!

Higiena przy zabiegach podologicznych to podstawa

Aby zabiegi podologiczne były całkowicie skuteczne i bezpieczne, konieczne jest zachowanie właściwej higieny. Właśnie dlatego zabiegi przeprowadzane są w sterylnych warunkach. Stosuje się też odpowiednio wysterylizowane narzędzia, które pozbawione są szkodliwych drobnoustrojów mogących spowodować zakażenie. To bardzo ważne, ponieważ podczas zabiegów na stopy często dochodzi do kontaktu z ranami.

Sterylizacja jest jednym z etapów tak zwanej dekontaminacji, czyli procesu powodującego unieszkodliwienie bakterii, wirusów, grzybów oraz innych szkodliwych drobnoustrojów, które pojawiają się w gabinecie.

Dekontaminacja składa się z trzech faz:

  • oczyszczania
  • dezynfekcji
  • sterylizacji

Oczyszczenie narzędzi, sprzętów i powierzchni polega na usunięciu z nich składników organicznych i nieorganicznych powstałych podczas pracy. Dezynfekcja służy do niszczenia wegetatywnych form chorobotwórczych drobnoustrojów, aby nie powodowały one zagrożenia dla zdrowia człowieka.

 Sterylizacja to z kolei zabieg służący do zniszczenia wszystkich drobnoustrojów, w tym także ich przetrwalników oraz wywołujący inaktywację wirusów. Do sterylizacji stosuje się specjalne urządzenia, które korzystają z pary wodne, suchego gorącego powietrza, promieni jonizujących czy tlenku etylu. Proces sterylizacji musi być przez cały czas kontrolowany, aby zapewnić jego odpowiednią jakość. Odpowiednio wysterylizowane narzędzia są gotowe do użycia.